Vitajte na našej stránke

 

Smútočné oznámenie


 
Mária Kupčuláková

*  12.7.1953
+ 21.6.2018

Pohreb zosnulej bude v sobotu o 15.00 hod.
v Dome smútku a nádeje v Hruštíne.

Nech odpočíva v pokoji.
 

 
 

Modelársky deň v Námestove

 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Hruštín

 
OBEC HRUŠTÍN, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ obce Hruštín č. 17/2018 zo dňa 25.05.2018 Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín, zastúpená starostom obce Mgr. Františkom Škapcom,
zverejňuje zámer predaja prebytočného hnuteľného majetku obce Hruštín priamym predajom.

Zámer predať majetok tu
Vyhlásenie osobné údaje tu
Čestné vyhlásenie tu
 

Pozvánky

 
 

Kandráčovci

 
Koncerty v Hruštíne - SNOVÁK Vás pozývajú na koncert  Kandráčovci - Šaľene turne, ktorý bude 18.novembra o 16.00 hod. v KD Hruštín. Vstupenky na státie v aktuálnej sume 16,90 €  môžete objednať aj na tel.č. 0911 022 880, resp. https://vstupenky.maxiticket.sk/kandracovci-salene-turne-hr…
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove Vás Informuje o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  v územnom obvode okresu Námestovo dňom  31. 05. 2018  od 06,oo hod   do odvolania.

Viac tu
 

Názvy ulíc

 
OZ odporúča zistiť formou ankety v bulletine a na webovej stránke obce, návrhy na pomenovanie ulíc v lokalite Kutina – Dielnice.

OZ navrhuje tieto názvy:
1.    Ulica Marcela Martinka
2.    Ulica Štefana Šmiheľa
3.    Ulica Martina Mikulca
4.    Ulica Krátka

Svoje návrhy môžete zasielať na: prednostka.hrustin@orava.sk, tel. 043 5577111 alebo osobne na Obecnom úrade v Hruštíne.
 

Informácia OVS a.s.

 
Informácia o balastných a povrchových vodách v kanalizácii .......viac klikni tu

Vývoz komunálneho odpadu

 
Rozpis vývozu nájdete tu:  http://www.hrustin.ocu.sk
 

Termíny

Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: