Vitajte na našej stránke

 
 

 
Smútočné oznámenieMilan Šmiheľ

*   21.2.1942
+ 18.11.2017

Zaslúžilý a dlhoročný aktívny člen DHZ Hruštín.
 
Pohreb zosnulého bude v pondelok o 15.00 hod. 
v Dome smútku v Hruštíne.

Nech odpočíva v pokoji.
 

 
 

Pozvánka na OZ

 
     V súlade s  § 12 ods. 1  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hruštín,
ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2017 t. j. v piatok o 15.00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu  s týmto programom:

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Prerokovanie žiadostí.
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2016.
5. Oboznámenie Kontrolóra obce s vykonanými kontrolami.
6. Plnenie Rozpočtu Obce Hruštín za rok 2017.
7. Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín a MŠ Hruštín na rok 2017.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na 1. polrok 2018.
9. Návrh Plánu práce  obce Hruštín na rok 2018.
10. Návrh Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2018.
11. Návrh Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2018.
12. Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2018, návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2019 –  2020.
13. Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2018 a návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2019 – 2020.
14. Schváliť proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Hruštín.
15. Rôzne.
16. Záver.
 
  Mgr. František Škapec
                       starosta obce
 

Vianočné trhy

 

Voľby do VÚC 2017


 
Volebná účasť:

Hruštín:           počet voličov 2220
                         zúčastnilo sa   619
                         účasť 27,88%

Vaňovka:        počet voličov 308
                        zúčastnilo sa   80

                        účasť 25,97%
 
Výsledky volieb Hruštín a Vaňovka tu

Výsledky volieb Žilinský kraj tu

Výsledky volieb celkom tu
 

Posedenie s dôchodcami

 
Už tradične patrí október našim dôchodcom, s ktorými sa stretávame  na "Posedení s dôchodcami". Začali sme o 10. hod. sv. omšou a po nej sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kultúrneho domu, kde ich privítal starosta obce a v programe sa im predstavili deti z materskej školy, žiaci základnej školy a folkloristi. Po kultúrnom programe a obede, si v družných rozhovoroch zaspomínali aj na svoju mladosť a veselé zážitky.  

Fotogaléria tu

Pozvánka na poľovnícky ples

 
Poľovnícky spolok Hruštín Vás pozýva na 7. poľovnícky ples, ktorý sa uskutoční tradične v Kultúrnom dome v Hruštíne. Vstupenky si môžete zakúpiť v Pizzerii MAGNUM.
Čakajú Vás výborné poľovnícke špeciality, bohatá tombola, živá hudba a náš hosť Ander z Košíc.

Návšteva zo Zabierzowa

 
Začiatkom októbra navštívili našu obec poslanci z družobnej gminy Zabierzów. Počas návštevy si prezreli priestory Agrohotela Tri brezy, zberný dvor, park a navštívili aj základnú školu. Taktiež sa stretli aj s našimi poslancami.

Fotogaléria tu

VIAC PRE RODINU

 
Poznáte rodinu, ktorá má akékoľvek sociálne problémy a potrebuje pomoc? Chcete jej pomôcť? Ak áno, zapojte sa aj Vy do výzvy: VIAC PRE RODINU 

Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na webovej stránke: www.ozviac.sk

Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2017 do 24.00 hod. 
Akákoľvek Vaša pomoc pri propagácii tejto aktivity je plne na Vašej voľbe a dobrovoľnosti. Ak máte chuť nám pomôcť nad rámec spomenutých možností, kedykoľvek nás kontaktujte na tel. čísle +421 949 254 742. Vaša iniciatíva je vítaná.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť dobrej veci.
 

Termíny

Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: