Zápisnice OZ od 1/2015

 1. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 25. mája 2018
 2. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 23. februára 2018
 3. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 24.novembra 2017
 4. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 31. augusta 2017
 5. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce Hruštín konaného dňa 22. júna 2017
 6. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce Hruštín konaného dňa 8. mája 2017
 7. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce Hruštín konaného dňa 28. apríla 2017
 8. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 24. februára 2017
 9. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 9.decembra 2016
 10. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 18.októbra 2016
 11. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 25.septembra 2016
 12. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 26.augusta 2016
 13. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 10. júna 2016
 14. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 22. apríla 2016
 15. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 26. februára 2016
 16. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 26.novembra 2015
 17. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 28. augusta 2015
 18. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 29. mája 2015
 19. Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne konaného dňa 27. februára 2015

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: