Kontakt

Toto webové sídlo www.hrustin.ocu.sk  spravuje Obec  Hruštín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

 

Obecný úrad
Obec Hruštín

Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín

 

IČO: 00314501

DIČ: 2020561642

 

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Biela Orava
Počet obyvateľov: 3231
Rozloha: 3651ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1580

 

Všeobecné informácie:  ocuhrustin@stonline.sk
Podateľňa:  ocuhrustin@stonline.sk
Starosta: Mgr. František Škapec, mobil: 0905 203 513, ocuhrustin@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocuhrustin@stonline.sk      

 

Prednostka OcÚ: Stela Kubicová
Tel:
043 / 557 71 11, Fax: 043 / 552 11 31, Email: ocuhrustin@stonline.sk

 

Kompetencie:

Obec  Hruštín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Hruštín na Spoločnom obecnom úrade Zákamenné, so sídlom v Námestove.       

Aktualizované 2.8.2011

 

Technický prevádzkovateľ: webex media

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: