Hruštínska kosa

HRUŠTÍNSKA KOSA

HRUŠTÍNSKA KOSA 2010 + FOTO TU

   V sobotu, 5. júna sa konal jubilejný V. ročník súťaže v ručnom kosení trávy „Hruštínska kosa“. Podujatie organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne, Obec Hruštín, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Agromontana Slovensko a Oravská poľnohospodárska komora. Súťaže sa zúčastnilo 60 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily v šiestich súťažných kategóriách. Najstaršou koskyňou bola 82-ročná Helena Škapcová z Hruštína a najmladším 5-ročný Matúš Zemenčík z Vaňovky. Z dôvodu mimoriadneho zasadanie vlády sa tento rok akcie minister pôdohospodárstva nezúčastnil. Atrakciou bolo vystúpenie hudobnej skupiny LOJZO.


VÍŤAZI - „Hruštínska kosa 2010“

Chlapci do 18 rokov (25 m2)

1 Gombala Ján, Hruštín 0:57,73
2 Gazda Andrej, Oravice 1:00,93
3 Socha Šimon, Hruštín 1:01,82

Ženy (25 m2)

1 Šeligová Emília Hruštín 1:26,18
2 Radzová Mária Hruštín 1:29,75
3 Gombalová Marta Hruštín 1:45,60

Muži do 60 rokov (50 m2)

1 Košút Ľubomír, Klin 1:32,09
2 Jurky Ján, Hruštín 1:35,00
3 Kľuska Milan, Hruštín 1:38,46

Muži nad 60 rokov (50 m2)

1 Štajer Ján, Hruštín 1:58,97
2 Šulič Michal, Ostrava 2:05,10
3 Jancek František, Hruštín 2:53,06

Otec a syn (50 m2)

1 Gazda Bohumír a Andrej, Oravice 1:34,10
2 Štajer Ján a Miloš, Hruštín 1:41,81
3 Gombala Ján a Ján, Hruštín 1:45,19

Družstvá (200 m2)

1 SLOVENSKÝ KOSECKÝ SPOLOK / Ľubomír Košút, František Krivačka, Ján Štajer, Miloš Štajer, Bohuš Gazda 1:49,01
2 MIGA JAGO / Kľuska Milan, Gombala Ján, Gombala Ján, Gábor Milan 1:57,44
3 HRUŠTÍNSKY VETERÁNI / Jurovčík Ján, Jancek František, Socha Peter, Škapec Štefan, Jurky Ján 2:01,32


HRUŠTÍNSKA KOSA 2009 + FOTO TU


   V sobotu, 13. júna 2009 sa konal už 4. ročník súťaže v ručnom kosení trávy „Hruštínska kosa“. 
Podujatie organizovali: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne, 
Obec Hruštín, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Agromontana Slovensko, Oravská poľnohospodárska komora a Regionálna rada zväzu družstiev a obchodných spoločností.
   Po privítaní hostí a súťažiacich starostom obce Františkom Škapcom a Milanom Mišánikom, predsedom ZPD a OS SR, sa o úvodné zakosenie postaral minister pôdohospodárstva Stanislav Becík. Potom už začala samotná súťaž, v ktorej si zmeralo svoje sily 47 mužov, 7 žien, 7 družstiev a 9 dvojíc v kategórii
otec a syn. Medzi súťažiacimi nechýbali ani zástupcovia z Českej republiky a Poľska.
   V kategórii chlapcov bol najrýchlejší Ján Gombala z Hruštína, medzi mužmi do 60 rokov to bol Ľubomír Košút z Klina a zo žien si najlepšie počínala Milka Šeligová z Hruštína. Prvenstvo medzi mužmi nad 60 rokov patrí Jánovi Štajerovi z Hruštína. Najrýchlejšie bolo družstvo Veteránov v zložení F. Jancek, Karol
Košút, Štefan Haluška, Ján Jurky, Vendelín Hojo a kategóriu otec a syn vyhrali Ján a Miloš Štajerovci z Hruštína. Najstarším účastníkom súťaže bola 81 ročná Helena Škapcová z Hruštína a najmladším 11 ročný Jakub Kurian z Poproča.
   Medzi sprievodné podujatia patril aj 1.roč. súťaže vo varení guľášu „Hruštínsky kotlík“. Súťažilo 6 družstiev, pričom odborná porota vybrala ako najlepších kuchárov družstvo DHZ Hruštín, v zložení Štefan
Kľuska, Marian Martvoň a Ľubomír Katreník.
   Na tejto akcii mala zastávku aj „Medzinárodná veterán rallye – 500 km Slovenských“, kde si diváci,
ktorých bolo okolo štyritisíc, mohli pozrieť 117 veteránov. Súčasťou podujatia bola aj výstava
poľnohospodárskej techniky a bohatý kultúrny program.
   Hruštínsku kosu poctil svojou návštevou Juraj Blanár - predseda VUC, poslanci NRSR – Jozef Tarčák
a Viera Mazúrová, vedúci služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR – Vladimír Pavelka, predsedníčka OZ potravinárov – Magdaléna Mellenová, zástupca prezidentskej kancelárie a iný hostia.

Víťazi „Hruštínskej kosy 2009“

Chlapci do 18 rokov – kosenie 25 m2 (1 ára)

1. Gombala Ján, Hruštín 1:40
2. Vigoda Peter 1:48
3. Teťák Lukáš, Hruštín 2:20

Ženy – kosenie 25 m2 (1 ára)

1. Šeligová Emília, Hruštín 1:49
2. Radzová Mária, Hruštín 1:59
3. Maťúšová Zuzka 2:29

Muži do 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)

1. Košút Ľubomír, Klin 1:37
2. Jurky Ján, Hruštín 1:53
3. Mešťan Ján, Heľpa 1:54

Muži nad 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)

1. Štajer Ján, Hruštín 2:05
2. Šulič Michal, Ostrava 2:07
3. Horský Jozef, Bacúch 2:10

Otec a syn – 50 m2 (1/2 ára)

1. Štajer Ján a Miloš, Hruštín 1:46
2. Hudák Pavol a Ján, Sedlice 1:52
3. Maťúš Marek a Jozef, Pohorelá1:56

Družstvá – 200 m2 (2 áre)

1.„Veteráni“ (Jancek, Košút, Haluška, Jurky,Hojo) 2:01
2.„Medzinárodný tím“ (Štajer J., Krivačka, Štajer M. Šulič, Gazda) 2:02
3.„Pohorelský Gadi“ (Maťúš M., Maťúš J., Janoška, Mešťan, Kurian) 2:07

Varenie guľášu

1. miesto: Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
2. miesto: Zväzarm – strelci Hruštín
3. miesto: ELAP s.r.o. Námestovo
4. miesto: Poľovnícke združenie Hruštín
HSG s.r.o., Oravský Podzámok
Dobrovoľný hasičský zbor Vaňovka
 

HRUŠTÍNSKA KOSA 2008 + FOTO TU

   V sobotu 31. 5. 2008 sa v Hruštíne na hornej Orave konal III. ročník súťaže v ručnom kosení trávy „Hruštínska kosa“.
   Podujatie organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne, Obec Hruštín, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Agromontana Slovensko, Oravská poľnohospodárska komora a Orava Fénix. Súťaž otvorila ministerka pôdohospodárstva SR pani Zdenka Kramplová. Súťaže sa zúčastnilo 53 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily v šiestich súťažných kategóriách. Tradične najviac obsadená a divácky zaujímavá bola kategória „chlapi do 60 rokov“, do ktorej sa prihlásilo až 30 koscov. V súťaži družstiev sa predstavilo 8 päťčlenných družstiev. Medzi súťažiacimi nechýbali ani zástupcovia z Českej republiky a Poľska. Víťazom hlavnej kategórie sa stal Ľubomír Košút z Klina na Orave, ktorý dokázal pokosiť ½ ára (50 m2) za 1 minútu 53 sekúnd a tým získal pohár ministerky pôdohospodárstva SR. V kategórií chlapov nad 60 rokov zvíťazil Ján Štajer z Hruštína, ktorý svojim časom 2 minúty a 19 sekúnd konkuroval aj mladším účastníkom z hlavnej kategórie mužov. Medzi ženami dominovala domáca Emília Šeligová, ktorej stačila na pokosenie ¼ ára (25 m2) iba 1 minúta a 49 sekúnd. Kategória družstiev bola vyrovnaná a o konečnom poradí na prvých troch miestach rozhodovali len stotiny sekundy. Napokon v tejto kategórii zvíťazilo pri kosení 2 árov (200 m2) družstvo Pohorelej s časom 2 minúty 38 sekúnd 38 stotín sekundy.
Najstarším účastníkom súťaže bola 82 ročná Pavlína Škombárová z Vasiľova a najmladším 10 ročný Marcel Matašák z Hruštína.
   Prekvapením a atrakciou podujatia bol súboj „Technika verzus človek“, v ktorom si zmeral svoje sily najlepší kosec a traktor pri kosení plochy ¼ ára (25 m2), v ktorom prekvapujúco zvíťazil kosec.
   „Hruštínska kosa 2008“ odštartovala tohtoročnú sériu koseckých pretekov, ktorých cieľom je pripomenutie a aspoň čiastočné obnovenie tradície ručného kosenia trávy a zlepšenie vzťahu mladých ľudí k pôde.
Kosecké súťaže sledovalo viac ako tritisíc divákov. V programe podujatia nechýbal bohatý sprievodný kultúrny program. 

Víťazi „Hruštínskej kosy 2008

Chlapci do 15 rokov – kosenie 25 m2 (¼ ára)

1. Snovák Michal, Hruštín 2:08,33
2. Gazda Andrej, Oravice 2:14,85
3. Haluška Marek, Pohorelá 2:54,00

Ženy – kosenie 25 m2 (¼ ára)

1. Šeligová Emília, Hruštín 1:49,38
2. Radzová Mária, Hruštín 2:07,00
3. Drígľová Mária, Hruštín 3:25,00

Muži do 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)

1. Košút Lubomír, Klin 1:53,00
2. Maťúš Marek, Pohorelá 2:08,68
3. Jánoška Lukáš, Pohorelá 2:22,00

Muži nad 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)

1. Štajer Ján, Hruštín 2:19,20
2. Horský Jozef, Bacúch 2:56,34
3. Šulič Michal, Ostrava 3:31,47

Otec a syn – 50 m2 (1/2 ára)

1. Hudák Pavol a Ján, Sedlice pri Prešove 1:23,00
2. Gazda Bohumír a Andrej, Oravice 1:33,20
3. Chmara Andrej a Juraj, Žaškov 1:48,31

Družstvá – 200 m2 (2 áre)

1. „POHORELSKÍ GADI“ (Janoška, Horský, Mešťan, Kurjan, Hudák) Pohorelá, Poproč 2:18,38
2. „VETERÁNI“ (Štajer, Jancek, Košút, Haluška, Hojo)
Hruštín, Klin 2:18,84
3. „JUHOŠKA“ (Hojo, Škapec, Jurky, Hojo, Hojo)
Hruštín 2:18,88 

 Hruštínska kosa 2007 + FOTO TU


     V posledný májový piatok a sobotu sa v našej obci uskutočnili dve významné podujatia. Najskôr to bol odborný seminár s témou: „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a nasledujúci deň 2. ročník súťaže v ručnom kosení trávy o pohár ministra pôdohospodárstva SR „Hruštínska kosa“.
Odborného seminára, ktorý sa konal 25.mája v kultúrnom dome, sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, ktorého sme privítali chlebom, soľou a ľudovou hudbou. Okrem ministra sa seminára zúčastnil Ján Slabý, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody; Jaroslav Jaďuš, štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR; prednášajúci z SPU v Nitre; poslanci NR SR a iní hostia. Celkovo sa seminára zúčastnilo vyše 220 účastníkov. 
     
     Na ďalší deň, 26.mája , sme sa po sv.omši stretli na poli, kde sa konala súťaž v ručnom kosení trávy. Po úvodnom programe, v ktorom vystúpili folkloristi z Hruštína, nasledovalo privítanie hostí predsedom nášho poľnohospodárskeho družstva, Ladislavom Hojom. Tento 2.ročník súťaže otvorili slávnostným zakosením minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Ján Slabý a štátny tajomník MP SR Vladimír Palša. Potom už nasledovala samotná súťaž, v ktorej si vyskúšalo svoje sily 40 chlapov, 10 žien, 13 chlapcov a 6 družstiev.
Súčasťou podujatia bola výstava poľnohospodárskej techniky a bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili FSk Hruštín, Tanečná skupina ZUŠ Jánoš, Mažoretky ZŠ Hruštín, Country skupina ZUŠ Nižná, Šerm z Chlebníc, Motokros–bratia Šprlákovci, Mladí heligón.
Prvá v kategórií žien skončila Mária Radzová, ktorá pokosila 25 m² za dve minúty. Takú istú plochu kosili aj chlapci do 15 rokov. Najrýchlejší bol Michal Snovák s časom 1,51 min. V mužoch nad 60 rokov si s pol árom poradil najlepšie Ján Štajer s časom 2.44 min. Najostrejšiu kosu medzi chlapmi do 60 rokov mal Ľubomír Košút, ktorému na pol árovú plochu stačili dve minúty a šesť sekúnd, a týmto výkonom si vyslúžil aj pohár ministra pôdohospodárstva.. AGRO Družstvo Pohorelá nenašlo premožiteľa v súťaži družstiev a dvojice otec syn vyhral Jozef Konštiak starší a Jozef Konštiak mladší, ktorí boli od Kľuskovcov rýchlejší len o pol sekundy.
Po vyhodnotení sa všetkým súťažiacim, sponzorom a organizátorom: Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárskemu družstvu v Hruštíne, Obci Hruštín, Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obch. spol. SR, Agromontane Slovensko, Oravskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore a Orava Fénix n.o., poďakoval a pozval na ďalší ročník predseda ZPDaOS SR Milan Mišánik.
Aj keď nám túto akciu troška prerušilo počasie, môžeme konštatovať, že bola vydarená a ľudia sa mohli pri hudbe zabávať až do skorých ranných hodín.

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: