Vitajte na našej stránke


 

 Oznámenie o strategickom dokumente

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „ Územný plán obce Hruštín“


Obstarávateľ, Obec Hruštín informuje verejnosť o strategickom dokumente
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „ Územný plán obce Hruštín“
 
Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na sekretariáte Obecného úradu v Hruštíne v pracovných dňoch v termíne od 12.07.2019 v úradných hodinách. 
 
Tento dokument je zverejnený na internetovej stránke:

 


 Zberný dvor Hruštín
 
 
Na zberný dvor môžu občania obce Hruštín a m. č. Vaňovka doniesť nasledovné druhy odpadov:
 Otváracia doba zberného dvora:
 
Letné obdobie: 1.4. – 30.11.
Pondelok:  12:00 – 15:30
Streda:       12:00 – 17:00
Sobota:        9:00 – 13:00
 
Zimné obdobie: 1.12. – 31.3.
zatvorený

Zodpovedná osoba je pán Jozef Kupčulák. Tel. kontakt 0950 431 274

Zberný dvor bude mimo otváracích hodín uzamknutý a zakazuje sa vyhadzovať odpad cez bránu do zberného dvora.

Pokyny pre občanov, ako sa správať na zbernom dvore:
Po dovezení odpadu na zberný dvor sa vykoná pracovníkom zberného dvora kontrola zloženia a obsahu dovezeného odpadu, cieľom ktorej je zamedziť prevzatiu takých odpadov alebo ich prímesí, ktoré nie je možné prevziať na zberný dvor.

Poverený pracovník zapíše totožnosť osoby od ktorej sa odpad preberá, ako aj množstvo a druh odpadu. Po odovzdaní drobného stavebného odpadu poverený pracovník tento odváži a vystaví vážny lístok, s ktorým sa občan dostaví na obecný úrad a v pokladni obecného úradu uhradí poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý je stanovený VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0,020 €/kg.

Po roztriedení a zapísaní je občan povinný uložiť dovezený odpad do prislúchajúceho kontajnera, ktorý určí poverený pracovník. 

V areáli zberného dvora sa okrem pracovníkov obce môžu pohybovať len osoby privážajúce odpady. Tieto osoby musia dodržiavať pokyny povereného pracovníka.

Základnou povinnosťou pri obsluhe zberného dvora je zachovávanie poriadku a čistoty a dodržiavanie prevádzkových predpisov.

Žiadame a zároveň prosíme občanov našej obce, aby rešpektovali tieto informácie. 
 

PONUKA  PRÁCE

 Amico Drevo, spol. s r.o príjme

OPERÁTOR VÝROBY

Na trvalý pracovný pomer

Miesto výkonu práce: Oravský Podzámok

Základná mzda 3,8259 Eur/hod.

Dochádzkový bonus 65,- Eur/mesiac

Príplatok za sťažené prostredie 0,60 Eur/hod.

Príplatok za nočnú smenu 1,50 Eur/hod.

Príplatky za nadčas, sobotu, nedeľu

Prémie za výrobu 50-170,- Eur

Benefity: na rannej zmene je možnosť obedov v závodnej jedálni /zamestnávateľ prispieva 72% z ceny jedla/

                 Poobedná, nočná a víkendy – stravné lístky

                 Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

                Prací prášok / Q / 3 kg

                Možnosť využívania plavárne a saunového svetu v Dolnom Kubíne počas celého týždňa vrátane soboty, nedele 

Viac informácií: tel. č. 0905580043, mail: personal@amicodrevo.skalebo osobne v sídle spoločnosti

 


 
 

Piatimi hoľami


Tradične v druhú februárovú sobotu sa v Hruštíne konal už 40. ročník Prechodu piatimi hoľami. Zúčastnilo sa ho viac ako 290 športu chtivých z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Na trať boli vyprevádzaní za sprievodu hudby a malou pozornosťou – balíčkom korbáčikov od miestneho výrobcu. Aj na vrchole Vasiľovskej hole ich pri vatre čakalo občerstvenie vynikajúcou klobásou. Po príchode do kultúrneho domu dostali okrem chutného gulášu a šišiek aj spomienkové predmety ako šiltovky, batohy a vlajočky. Pretože príroda sa s organizátormi v priebehu týždňa zahrávala, trať bola náročná a miestami zľadovatená. V kultúrnom dome prebehla aj milá udalosť, keď starosta obce Mgr. František Škapec a predseda OŠK Hruštín Mgr. Peter Teťák odmenili spomienkovou plaketou a ďalšími darčekmi zakladateľov tohto prechodu. Tiež ocenili najstaršieho účastníka – Františka Janceka a najmladšieho účastníka Petra Planča ml. Na to ako táto tradícia začala sa rozrozprávali dvaja zo zakladateľov toho tradičného podujatia v obci. Viac čítaj tu
 
 
 
 

 
 
 

Vaňovským chotárom

 
 
 
V sobotu 26 januára sme sa znova po roku stretli  už 11. krát vo Vaňovke na „Prechode vaňovským chotárom“. Zúčastnilo sa ho 330 priateľov zimnej turistiky. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ale hlavne sponzorom:
Obec Hruštín, Miroslav Šeliga Hruštínske korbáčiky, Drevozruby Miroslav Zemenčík, Nasepoistenie.sk, Pizzeria Magnum Jancek Luboš, Colimacon s.r.o Vasiľov a samozrejme každému, kto sa na tejto akcii spolupodieľal. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok vo Vaňovke.
 

 

 

Termíny

Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

» Farské oznamy
07.04.2015

Anketa: