Vitajte na našej stránke

 

Smútočné oznámenie
 
 
 
Marek Kampoš

* 24.9.1982
+ 16.2.2017

Dlhoročný aktívny člen DHZ Hruštín a člen DH Hruštínčanka.

Pohreb zosnulého bude v nedeľu o 14.00 hod.
v Dome smútku a nádeje v Hruštíne.

Nech odpočíva v pokoji.
 

Voľný pohyb psov


Prosíme občanov, aby si zatvárali psov, pretože sa premnožil výskyt voľne pohybujúcich sa psov v katastri obce Hruštín a v miestnej časti Vaňovka. Kto bude ignorovať túto výzvu, bude pokutovaný v zmysle VZN č.1/2014, kde je možné uložiť majiteľovi psa pokutu až do výšky 165,- €.
 

Pozvánka na OZ


V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 24. 02. 2017 t. j. piatok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie.
2. Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Prejednanie žiadostí.
4. Schválenie kúpnej zmluvy medzi obcou Hruštín a Ing. Františkom Krivačkom.
5. Prejednanie zámennej zmluvy medzi obcou Hruštín a Rímsko-katolíckou cirkvou.
6. Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017.
7. Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského
zboru obce miestna časť Vaňovka a štatút dobrovoľného hasičského zboru obce miestna časť
Vaňovka
8. Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského
zboru obce Hruštín a štatút dobrovoľného hasičského zboru obce Hruštín
9. Návrh VZN č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Hruštín
10. Oboznámenie s vykonanými kontrolami za 2. polrok 2016 a správa o činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2016.
11. Rôzne.
12. Záver.
Mgr. František Škapec
starosta obce
 

Prechod piatimi hoľami

 
V sobotu, 11.februára, sa konal už 38.ročník „Zimného lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami“, ktorého sa zúčastnilo 295 lyžiarov. V polovici trate, v stredisku SKI Zábava -  Vasiľovská hoľa, bolo pre všetkých pripravené občerstvenie. Tí, ktorí pokračovali dlhšou traťou, boli vyvezení vlekom, ostatní  sa  vydali smerom do obce. Po príchode do kultúrneho domu dostali všetci účastníci vlajku a nálepku a mohli si posedieť si pri guľáši a káve. Najstarším účastníkom prechodu bol p. Janotík z Námestova / 1939/.
Poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Obec Hruštín, Magnum Ľuboš Jancek, Ing. Jozef Snovák, Čierny vrch – Mária Pidíková, Dária – Darina Kompanová, YOVOX, Šimon Očkaják,  SKI Zábava – Miroslav Virlič. 
 

 

Ponuka účtovných služieb

 
 

Vizualizácia multifunkčného ihriska pri ZŠ Zamost

 

Vaňovským chotárom

 
V sobotu, 28. januára sme sa už 9 krát stretli vo Vańovke na „Prechode Vaňovským chotárom“. Zúčastnilo sa ho 385 priateľov zimnej turistiky. Najstarším účastníkom bol p.František Jancek z Hruštína. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, Obci Hruštín, Pizzerii Magnum, Miroslavovi Zemenčíkovi - Drevozruby ZM a samozrejme každému, kto sa na tejto akcii spolupodieľal. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok vo Vaňovke.
 

Vtáčia chrípka


VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT
                                                                              
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS Dolný Kubín/  podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
               nariaďuje .... čítaj tu
 

Súťaž

 
Podporme hasičov z Hruštína a hlasujme za fotku na facebooku. Vyhrať môžu športové prilby.
 
 

Ponuka zamestnania

 
Píla Ing.Miroslav Jaššo, Hruštín príjme do zamestnania pracovníka na obsluhu gátra. Nástup ihneď. Viac info na tel.č.: 0907 525921

Pozor medveď

 
Poľovnícke združenie Hruštín upozorňuje občanov na zvýšený výskyt medveďov v katastri našej obce. Pri vychádzkach do prírody je potrebné byť ostražitý.
 
 

 
 

Termíny

• Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: