Vitajte na našej stránke

 

Pozvánka na OZ


V súlade s  § 12 ods. 1  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hruštíne


zvolávam
    zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Hruštín,

ktoré sa uskutoční dňa 26. 08. 2016 t. j. v piatok o 14.30 hod.  v zasadacej miestnosti obecného úradu  s týmto programom:

1.    Otvorenie. 
2.    Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ.
3.    Prejednanie žiadostí.
4.    Konsolidovaná výročná správa Obce Hruštín, Správa nezávislého audítora štatutárnemu orgánu obce Hruštín a Dodatok správy audítora.
5.    Navýšenie výšky príspevku z rozpočtu obce Hruštín na činnosť centier voľného času.
6.    Plnenie Rozpočtu obce Hruštín za 1. polrok 2016.
7.    Návrh Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a návrh na navýšenie Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016.
8.    Rôzne.
9.    Záver.
 
 Mgr. František Škapec
                       starosta obce
 

HOHL 5.kolo


 
 

Hruštínska hasičská sekerka

Výsledky
Plameň dievčatá:
1. DHZ Vasiľov, 2. DHZ Hruštín
Plameň chlapci:
1. DHZ Vasiľov, 2. DHZ Vaňovka, 3. DHZ Babín
Ženy:
1. DHZ Hruštín, 2. DHZ Babín, 3. DHZ Vaňovka
Muži:
1. DHZ Hruštín 1, 2. DHZ Babín, 3. DHZ Hruštín 2
 
 

Hruštínsky offroad 2016

 

Pozvánky


 

 

Futbal


 
OŠK Hruštín
Vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy

IV.liga st.žiaci, 3.kolo, 20.8. / So o 14.00 hod.
Or,Polhora - Hruštín

V.liga dorast, 3.kolo, 21.8. / Ne o 10.00 hod.
Rabčice - Hruštín

VII.liga dospelí, 3.kolo, 20.8. / So o 16.00 hod.
Kraľovany - Hruštín 
 
V.liga dorast, 4.kolo, 25.8. / Št o 16.30 hod.
Breza - Hruštín

 

Workshop

 
Polovica prázdnin za nami, a tú ďalšiu sme odštartovali v plnom prúde workshopom žonglovania. 1. augusta v poobedňajších hodinách ku nám pricestoval Filip Hajduk (známy aj ako Historický Šaško Fjodor), ktorý prišiel naučiť niečo zo svojich kúskov. Filip Hajduk je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pre viac ako 85 účastníkov predviedol  množstvo kúskov zo svojho umenia v žonglovaní a naučil nás žonglovať s loptičkami, krútiť tanieriky na paličke, balansovať s kuželkami, ...zahrali sme sa spolu množstvo hier a v sále kultúrneho domu sa neustále ozýval veselý smiech. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore obce Hruštín a ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom - rodičom za pomoc pri organizovaní podujatia.
RCM
 
 

HRTN daj 

 
V nedeľu 31.júla sa uskutočnil už 9.ročník HRTN daj. Počas pekného, no troška veterného popoludnia sa mohli ľudia pozrieť na súťaž skateboardistov, zasúťažiť si v kameň/papier/nožnice, vyskúšať grafitty. Pre deti bola pripravená cukrová vata, pre dospelých chladené pivko. Peniažky vyzbierané ako dobrovoľný príspevok budú použité pri výstavbe workoutového ihriska v Hruštíne, podarilo sa vyzbierať 250€, ďakujeme!

Veľká vďaka patrí sponzorom: PS Parkety - Peter Švába, Trajekt streetshop, Škapec servis, Ľadničkári, Miško Rošťák, Bobka- ručne robené šperky, Ľudovít Snovák, Peter Murín, Boardlife.sk.

Ďakujeme Obci Hruštín a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii.

Tešíme sa na jubilejný 10. ročník. Apko
 

Rodinná cyklotúra 

 
24. júla sa uskutočnil 2. ročník rodinnej cyklotúry. 10 rodín (33 účastníkov) vyštartovalo z parkoviska pri kostole na 5 km trasu smerom na Zábavu.
Už na začiatku cyklotúry policajná hliadka skontrolovala vybavenie cyklistov a ich bicyklov. "Deti do 15 rokov sú povinné bicyklovať s prilbou na hlave" znelo hlavné odporúčanie policajtov.
Každú rodinu čakalo v cieli malé prekvapenie a cyklotúru sme ukončili guľášom na Kravčíkovej chate.
Ďakujeme všetkých zúčastneným, dobrovoľníkom, obci Hruštín, sponzorom (X-Sport Bike, Heineken Slovensko) a tešíme sa opäť o rok.
Rodinné centrum Motýlik
 

Vaňovská kaplnka

 
Každoročne sa na sviatok sv.Anny stretávame pri Vaňovskej kaplnke, ktorá je sv.Anne zasvätená. Krížovou cestou, ktorá vedie cestou ku kaplnke, sprevádzal pán kaplán Mgr.Miroslav Žmijovský. Svätú omšu slúžil duchovný otec ThLic.Roland Gerát. Po jej skončení boli všetci zúčastnení pozvaní na guľáš, ktorý s podporou obce pripravili poľovníci z Vaňovky.
 
 

Futbalové popoludnie

 
V nedeľu, 24.júla na Kutine vyvrcholilo futbalové popoludnie exhibičným zápasom medzi dorast Hruštín a starí páni Hruštín, pred ktorým sme zablahoželali k životnému jubileu dlhoročnému členovi a funkcionárovi OŠK Hruštín p.Františkovi Jancekovi. /PT/
 

Dni obce 

 
  Druhý júlový víkend patrí už tradične Dňom obce Hruštín. V sobotu sme mali daždivú, ale aj napriek tomu program začal o 15.30 hodine vystúpením hudobnej skupiny SONDA. Po nej sa nám predviedli hostia z našej družobnej gminy Zabierzów, FSk Hruštín, gitaristka Natália Žuffová a kapela Arvagrass.
  Deti sa mohli celé popoludnie zabávať s Mimoňmi, súťažiť s eRkom, dať si pomaľovať tvár alebo si zaskákať na nafukovacom hrade, ktorý bol obidva dni zadarmo.
  Taktiež bola možnosť vyskúšať kacafrc, opekance a škvarkové pagáče, ktoré pripravili folkloristi. Poľovníci z Hruštína zasa navarili tri druhy poľovníckeho guľášu, s ktorými boli prihlásení do  5.ročníka Hruštínskeho kotlíka.
  V nedeľu bolo počasie už slnečné, preto sme poobede o 13.00 hod. začali 3.ročníkom „Volejbalového turnaja“ a o 15.00 hod. začalo ďalšie kolo „Hruštínskej futbalovej miniligy. Volejbalový turnaj vyhrali „SYMPAŤÁCI“, druhé miesto získali  „POZBERANCI“ a tretie miesto vlaňajší víťaz „SONDA“.
  V priebehu popoludnia v programe vystúpili SONDA a Lokčiansky pramienok. Pre deti bolo vystúpenie divadla z Banskej Bystrice. Taktiež si mohli znova poskákať na nafukovacom hrade, či si pozrieť hasičskú Tatru, hruštínskych hasičov. Dospelí  súťažili v nosení pneumatiky, vrhu guľou, v pílení dreva a v kopaní jedenástok.
  Dni obce 2016 podporili: Obec Hruštín, SONDA, FSk Hruštín, Poľovnícky spolok Hruštín, OŠK Hruštín, eRko, Prvá stavebná sporiteľňa, Ing.Miroslav Jaššo, COOP Jednota Námestovo,  Nataly – J.Prílepok, Naše poistenie.  Ďakujeme!


 

Nočná hasičská súťaž 

 
V sobotu, 16.júla sa v Suchej Hore konala nočná hasičská súťaž. Hruštínskym mužom útok nevyšiel podľa ich predstáv, ale naše dievky získali 1.miesto. Gratulujeme.
 

Výmena kňazov vo farnosti

Na sviatok sv. Petra a Pavla 29.6.2016 sme sa  rozlúčili s pánom farárom Mgr. Rastislavom Waxmonským a 1.júla sme privítali nového duchovného otca ThLic.Rolanda Geráta.
 
 
 

Pozemkové úpravy Vaňovka

 

 

Výsledky volieb do NRSR - Hruštín a Vaňovka

 

Pozor medveď

 
Poľovnícke združenie Hruštín upozorňuje občanov na zvýšený výskyt medveďov v katastri našej obce. Pri vychádzkach do prírody je potrebné byť ostražitý.
 
 

 
 

Termíny

• Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: