Vitajte na našej stránke

 

Pozvánky


 
 
 

Ponuka práce

 
Penzión*** Oravská horáreň, lokalita Zábava Hruštín  ponúka voľné pracovné miesto:
 
Čašníčka – obsluha hostí – podávanie jedál a nápojov v reštaurácii.
Pomocný personál – hygiena a sanitácia, pomocné práce v kuchyni.
Požadujeme príjemné vystupovanie , ochotu pracovať v kolektíve a zdravotný preukaz . Prax je vítaná.
Ponúkame nástupný plat 500.- EUR mesačne na pracovnú zmluvu. Nástup možný od 1.7.2016
 
Bližšie informácie poskytujeme na telefónnom čísle 0918 591 942.
 
Záujemkyne pozývame na Pracovný pohovor dňa 30.6.2016 o 13.00 hodine v priestoroch Penziónu *** Oravská horáreň.
 

Zelená je tráva


OŠK Hruštín sa zapojil do súťaže o projekt SLSP - FUTBAL TO JE HRA (zavlažovací systém), aby sme financovanie projektu získali, musíme nazbierať čo najviac hlasov, preto Vás milí kolegovia, známi, priatelia prosím a zároveň žiadam o hlas za náš projekt "Zelená je tráva", viď link nižšie. Hlasovanie je jednoduché, kliknite na link, napíšte číslo mobilu, príde heslo, to sa následne zadá a odošle. Ak máte viac mobilov, môžete hlasovať z viacerých mobilov. SMS je bezplatná.
Tí, čo poznajú podmienky ihriska v Hruštíne, viete, že zavlažovací systém potrebujeme ako soľ, preto vás prosím o zdieľanie tohto odkazu aj na vašich blízkych a priateľov a za každý hlas vopred ĎAKUJEME!

 

Za bránou školy

 
Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín sa zapojilo do grantového programu Raiffeisen banky, projekt bol vybratý medzi tri najlepšie. Prosíme HLASUJTE v pobočke Raiffeisen banky v Námestove za projekt RZ pri ZŠ Hruštín "Za bránou školy" pomôžete tak získať až 1000€ na nákup školských pomôcok pre vyučovanie v exteriéri. Hlasovať treba osobne v pobočke Raiffeisen banky v Námestove do 30.6.2016 a hlasovať môže každý kto dovŕšil 18r. Zároveň získate malý darček a budete zaradený do zlosovania o rodinný víkend na zámku Topoľčianky. Ďakujeme.
 

Plameň DHZ Vaňovka

 
Dňa 21.5.2016 sa uskutočnilo v Lieseku Celooravské kolo hry Plameň, na ktorom sa zúčastnili mladí hasiči z Vaňovky. V kategórii chlapci sa spomedzi 27 zúčastnených družstiev z celej Oravy umiestnili na výbornom 7. mieste. DHZ Vaňovka chce poďakovať Martine Mišánikovej, Jozefovi Snovákovi a Štefanovi Sedlárovi za prípravu mladých hasičov. Taktiež ďakuje Jozefovi Mišánikovi, Jozefovi Snovákovi a Dominikovi Mišánikovi za zabezpečenie dopravy na vlastných autách.
 

Deň matiek

 
V druhú májovú nedeľu  sa zišli v kultúrnom dome  naše mamy a staré mamy, aby spoločne oslávili svoj sviatok. V programe, v ktorom vystúpili deti   z MŠ, žiaci ZŠ, SZUŠ Jánoš a folklórny súbor, sa všetkým mamám poďakovali za lásku, ktorú im dávajú. Na záver sa prítomným prihovoril starosta obce Mgr.František Škapec, ktorý všetky mamy obdaroval sladkosťou.
 
 

Oznámenie o strategickom dokumente

 
Oznámenie o strategickom dokumente
͈Regionálna integrovaná územná stratégia
Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1  ̎

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti  o životné prostredie oznámenie o zmene strategického dokumentu
„Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1  ̎

Do Oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na sekretariáte Obecného úradu v Hruštíne v pracovných dňoch v termíne od 13.06.2016 do 27.06.2016 v čase od 7:30 – 13:30 hod. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní od zverejnenia zámeru:

Okresný úrad Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M. R. Štefánika č. 1
010 01  Žilina,

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja  ̎ je zverejnené aj na internetovej stránke:

                                                                                                                     Stela Kubicová, prednostka OcÚ Hruštín

 

Futbal

 

Pozemkové úpravy Vaňovka

 

 

Oznámenie pre účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hruštín - Dielnice


V zmysle rozhodnutia OÚ-NO-PLO 2016/000423  zo dňa 17.3.2016 bol vykonaný zápis diela pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.
 


Výsledky volieb do NRSR - Hruštín a Vaňovka

 

Pozor medveď

 
Poľovnícke združenie Hruštín upozorňuje občanov na zvýšený výskyt medveďov v katastri našej obce. Pri vychádzkach do prírody je potrebné byť ostražitý.
 
 

 
 

Termíny

  • Mapa


  Zväčšiť mapu

  Fotogaléria:

  Kalendár

  Prehľad noviniek:

  Anketa: