Vitajte na našej stránke

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
Oznamujeme Vám, že 08.12.2016 od 9.30hod. do 13.30hod., bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika.
 
 
 
 

 
Smútočné oznámenie
 
 
Emília Kupčová

*  22.5.1931
+ 6.12.2016

Pohreb zosnulej bude vo štvrtok o14.00hod.
v Dome smútku a nádeje v Hruštíne.

Nech odpočíva v pokoji.
 


 

Zber plastov

 
Zber plastov bude prebiehať v stredu, 7.decembra.
 

STAMAR odmeňuje

 
Zbierajte pečiatky za každý nákup do 31.12.2016
a získajte 20% zľavu na nasledujúci nákup.
Za každých 5€ zaplatených platobnou kartou alebo v hotovosti
získajte 1 pečiatku.
Zľavu z nákupu 20% za vyplnenú  kartičku s desiatimi pečiatkami si môžete
uplatniť v predajniach STAMAR do 14.1.2017.
Nákup so zľavou 20% nie je možné využiť na už zľavnený tovar a tovar na ktorý bola dohodnutá individuálna cena.
 
 
 

Pozvánka na OZ


 
 
V súlade s  § 12 ods. 1  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Hruštín,

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2016 t. j. v piatok o 15.00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu  s týmto programom:

1.      Otvorenie.
2.      Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ.
3.      Informácia starostu obce o plnení Rozpočtu Obce Hruštín za rok 2016.
4.      Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín, ZŠ Hruštín na rok 2016.
5.      Návrh plánu práce na rok 2017.
6.      Prejednanie žiadostí.
7.      Schválenie kúpy a predaja pozemku medzi obcou Hruštín a Petrom Hurtalom.
8.      Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnych daniach.
9.      Návrh Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2017.
10.     Návrh Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2017.
11.     Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2017 – 2019 a návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2017 – 2019.
12.     Rôzne.
13.     Záver.

  Mgr. František Škapec
                       starosta obce
 

Ponuka zamestnania

 
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

Účtovník / mzdový účtovník
 
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- znalosť podvojného účtovníctva
Nástup ihneď.
 
Dojič / dojička
 
V prípade záujmu o prácu zasielajte žiadosť spolu so životopisom na adresu:
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne, Črchľa 396, 029 52 Hruštín
email: pdhrustin@orava.sk
 

Ponuka zamestnania

 
Autoservis SNOVCAR s.r.o Hruštín, príjme do zamestnania automechanika.
Bližšie informácie na tel.čísle 0948 799372
 

Uzávierka cesty pod Strečnom

 

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky
cesty I. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 – 477,000  katastra obce Strečno a  katastra mesta Vrútky
 
Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-ZA-OCDPK-2016/042373/2/BIL zo dňa 02.11.2016, informujeme verejnosť o:
Úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 – 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno.
 
Úplná uzávierka bude realizovaná od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016, šesť po sebe idúcich víkendov  od  soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.
 
 

Hruštínska stolnotenisová miniliga

 

Pripravme sa na ples

 

RCM pozýva

 

Posedenie s dôchodcami

 
V utorok, 18.októbra, sme sa stretli na „Posedení s dôchodcami“. Po sv.omši v kostole sa presunuli dôchodcovia do kultúrneho domu, kde ich privítal starosta obce a nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, žiaci základnej školy, divadlo Basta fidli, tanečníčky SZUŠ Jánoš a folkloristi. Po programe a obede si v rozhovoroch zaspomínali na svoje mladé časy. 
 
 

Pozor medveď

 
Poľovnícke združenie Hruštín upozorňuje občanov na zvýšený výskyt medveďov v katastri našej obce. Pri vychádzkach do prírody je potrebné byť ostražitý.
 
 

 
 

Termíny

• Mapa


Zväčšiť mapu

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: